Programma Kapel onder de Linden 350 jaar

In 1673 werd in Thorn een kapel gebouwd in opdracht van Clara-Elisabeth, gravin van Manderscheidt Blankenheim, kanunnikes van de Rijksabdij Thorn. In 2023, 350 jaar later, wordt dit herdacht en gevierd.

Expositie Kapel onder de Linden
Van 1 mei t/m 31 december 2023

Kun je bij het KunstPodium Maasgouw een expositie bezichtigen die geheel in het teken staat van het jubileum van de kapel Onder de Linden.
VVV- Thorn, Wijngaard 14, 6017 AG Thorn  Van 10:00 uur tot 16:00 uur  Toegang is gratis

Meer info zie https://www.hartvanlimburg.nl/nl/evenement/expositie-kapel-onder-de-linden


VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2023    


18.00 uur PO
NTIFICALE HOOGMIS

De feestweek wordt geopend met een Pontificale Hoogmis in de Abdijkerk.
Het abdijkoor en ensemble van Harmonie St. Michaël luisteren de dienst muzikaal op.
Bij aanvang van de Heilige Mis wordt het Mariabeeld uit de kapel de kerk binnen gedragen.


20.00 uur openluchttheater Abdijcomplex "Maria's verjaardag"

Op de kerkelijke feestdag van Maria-Geboorte vindt er in het Openluchttheater Thorn van 20.00 -21.30 uur een culturele viering plaats in het kader van het 350 jarig bestaan van de Kapel onder de Linden. In een doorlopend programma worden de bezoekers getrakteerd op onder andere muziek, poëzie, zang, toneel.

Na de opening door het koperensemble van de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Guus Dohmen, volgt de opvoering van het door Chris Luis geschreven toneelstuk door Toneelvereniging Applaus, omlijst met zang van Vrouwenkoor Thorensis. Het toneelspel verbeeldt de ontstaansgeschiedenis van de stichting van de kapel Onder de Linden door Clara Elisabeth van Manderscheidt-Blankenheim in 1673.

Vervolgens dragen schutters uit Het Land van Thorn de nieuwe pelgrimskaarsen naar voren voor de zegening. Daarna wordt het, door Har Sniekers speciaal voor dit jubileumjaar geschreven, gedicht voorgedragen.

Als afsluiting worden de bezoekers uitgenodigd het Thorner Marialied “Lieve Vrouwe aan de Linden”, geschreven en gecomponeerd door H. Ramakers, mee te zingen met Vrouwenkoor Thorensis, begeleid door het koperensemble van de Koninklijke Harmonie van Thorn.

 

De toegang is gratis.

 /vrijdag-8-september


Zaterdag 9 september 2023

MONOLOOG “Vertrouwen in Maria”  door Elena Peeters  20:00 uur in de Abdijkerk  

Toegang gratis

In de Kapel onder de Linden in Thorn ligt een klapper waarin mensen iets kunnen schrijven: smeekbeden, uitingen van hoop, dankbetuigingen. Het is prachtig hoe mensen hun diepste zielenroerselen door middel van een klapper toevertrouwen aan een Mariabeeld. Tegelijk is het schrijnend; ze kunnen er niet mee terecht bij iemand in hun directe omgeving.

De Belgische actrice Elena Peeters heeft een voorstelling gemaakt rond dit intentieboek  

/zaterdag-9-september


Zondag 10 september 2023

BELEVINGSSTOET "Het Mariabeeld keert terug naar de Kapel"

Vertrek: 14.00 uur Wijngaard

Route: Hoogstraat – Wilhelminalaan – Lindepad – Kruisweg – Sleestraat – Heerbaan. Bij aankomst aan de kapel is er een kort lof en muzikale afsluiting.
Voor volledig programma zie  ZONDAG  10 SEPTEMBER op deze site.

/zondag-10-september


Weekdagen binnen het Octaaf 

van maandag 11 september tot en met zaterdag 16 september 2023

Volledig programma zie /octaaf-11-tot-19-september

Hoogtepunten:
Maandag 11 september 20:00 uur in Zaal Aod Thoear. 
Lezing door prof.  Van Woerkom "Mariadevotie en Marialiederen in Zuid-Nederland" onders auspiciën van GHK Land van Thorn

Zaterdag 16 september 20:00 uur in de Abdijkerk Uniek concert door Schola Cantorum
Special en uniek concert van de Schola Cantorum "Muziek uit Thorner Stift"

Voor informatie