Programma Kapel onder de Linden 350 jaar

In 1673 werd in Thorn een kapel gebouwd in opdracht van Clara-Elisabeth, gravin van Manderscheidt Blankenheim, kanunnikes van de Rijksabdij Thorn. In 2023, 350 jaar later, wordt dit herdacht en gevierd.

Expositie Kapel onder de Linden
Van 1 mei t/m 31 december 2023

Kun je bij het KunstPodium Maasgouw een expositie bezichtigen die geheel in het teken staat van het jubileum van de kapel Onder de Linden.
VVV- Thorn, Wijngaard 14, 6017 AG Thorn  Van 10:00 uur tot 16:00 uur  Toegang is gratis

Meer info zie https://www.hartvanlimburg.nl/nl/evenement/expositie-kapel-onder-de-linden


MEIMAAND - Maria maand

ZONDAG 7, 14 en 21 MEI
Rondleiding door Tony Joosen in de Kapel.     

Welk verhaal vertellen de schilderingen in de kapel ?

U kunt aansluiten om 14.00 uur  of om  16.00 uur.  Toegang gratis
/mei-maand-maria-maand


VRIJDAG 8 SEPTEMBER 2023    


18.00 uur PO
NTIFICALE HOOGMIS

De feestweek wordt geopend met een Pontificale Hoogmis in de Abdijkerk.
Het abdijkoor en ensemble van Harmonie St. Michaël luisteren de dienst muzikaal op.
Bij aanvang van de Heilige Mis wordt het Mariabeeld uit de kapel de kerk binnen gedragen.


20.00 uur Viering in openluchttheater Abdijcomplex

Toneelspel "Ontstaansgeschiedenis van de oprichting van de Kapel onder de Linden"   

In de vorige eeuw kende Thorn al een stadsdichter…….De heer Luis !
Deze avond wordt dit spel op het podium tot uitvoering gebracht door Applaus
Muzikale omlijsting is in handen van vrouwenkoor Thorensis en muziekensemble van de Koninklijke Harmonie.

De Pelgrimskaarsen in de kapel worden vervangen!

Tijdens deze viering worden de nieuwe Pelgrimskaarsen van de betrokken Parochies
en omliggende dorpen aan het publiek getoond. Op ceremoniële wijze worden de kaarsen gezegend.

Zondag 10 september vormen de kaarsen een onderdeel van de processie
en worden zij naar de Kapel onder de Linden gedragen.

 /vrijdag-8-september


Zaterdag 9 september 2023

MONOLOOG “Vertrouwen in Maria”  door Elena Peeters  20:00 uur in de Abdijkerk  

Toegang gratis

In de Kapel onder de Linden in Thorn ligt een klapper waarin mensen iets kunnen schrijven: smeekbeden, uitingen van hoop, dankbetuigingen. Het is prachtig hoe mensen hun diepste zielenroerselen door middel van een klapper toevertrouwen aan een Mariabeeld. Tegelijk is het schrijnend; ze kunnen er niet mee terecht bij iemand in hun directe omgeving.

De Belgische actrice Elena Peeters heeft een voorstelling gemaakt rond dit intentieboek  

/zaterdag-9-september


Zondag 10 september 2023

BELEVINGSSTOET "Het Mariabeeld keert terug naar de Kapel"

Vertrek: 14.00 uur Wijngaard

Route: Hoogstraat – Wilhelminalaan – Lindepad – Kruisweg – Sleestraat – Heerbaan. Bij aankomst aan de kapel is er een kort lof en muzikale afsluiting.

/zondag-10-september


Weekdagen binnen het Octaaf 

van maandag 11 september tot en met zaterdag 16 september 2023

Volledig programma zie /octaaf-11-tot-19-september

Hoogtepunten:
Maandag 11 september 20:00 uur in Zaal Aod Thoear. 
Lezing door prof.  Van Woerkom "Mariadevotie en Marialiederen in Zuid-Nederland" onders auspiciën van GHK Land van Thorn

Zaterdag 16 september 20:00 uur in de Abdijkerk 
Special en uniek concert van de Schola Cantorum "Muziek uit Thorner Stift"